คนตกบ่อน้ำครำ

คนตกบ่อน้ำครำ
ตัวเปื้อนดำเหม็นคลุ้งไป
ทางขึ้นก็มีให้
แต่ก็ไม่ยอมขึ้นมา
อย่างนี้ชวนให้คิด
ว่าคนจิตมีปัญหา
หรือคนขาดปัญญา
อวิชชาปิดบังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ต.ค.๒๕๖๓