เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
อยู่ที่ใครรับผิดชอบ
ดำเนินตามระบอบ
แห่งความดีหน้าที่ตน
มิใช่นับเวลา
ที่ได้มาเกิดเป็นคน
มิใช่นับที่ผล
ว่าร่างกายใครใหญ่โต
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ต.ค.๒๕๖๓