อันความยุติธรรม

อันความยุติธรรม
ประเสริฐล้ำปราชญ์สอนไว้
เป็นคุณเครื่องช่วยให้
ทุกสังคมเกิดร่มเย็น
หากขาดยุติธรรม
ย่อมจะนำความทุกข์เข็ญ
สังคมจะกลายเป็น
เหมือนดั่งเช่นอบายภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ต.ค.๒๕๖๓