อยู่กันเป็นสังคม

อยู่กันเป็นสังคม
ท่านนิยมกติกา
ที่สร้างกันขึ้นมา
ตามระบอบอันชอบธรรม
ศีลห้านั้นสากล
เป็นมงคลอันเลิศล้ำ
กติกาที่ช่วยนำ
ความสุขแท้แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ต.ค.๒๕๖๓