ใจเขาใจเรา

เวลาทำกับเขา
กับที่เราถูกเขาทำ
สุขใจหรือเจ็บช้ำ
ท่านให้จำไว้เตือนใจ
ใจเรารักความสุข
เกลียดความทุกข์นี้ฉันใด
ใจเขาก็คงไม่
ต่างอะไรจากใจเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ต.ค.๒๕๖๓