สมาธิ

สมาธิท่านว่าไว้
คือจิตใจที่เด็ดเดี่ยว
แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว
ในการทำคุณความดี
ความกลัวความฟุ้งซ่าน
ความเกียจคร้านมิได้มี
ใจใครได้อย่างนี้
ทำความดีได้สมปอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ต.ค.๒๕๖๓