มานะ ความถือตัว

มานะ ความถือตัว
ด้วยเมามัวในศักดิ์ศรี
พุทธะทรงตรัสชี้
เหตุแบ่งชั้นวรรณะกัน
ผู้ที่จะละได้
ทรงสอนไว้อรหันต์
คนอื่นนอกจากนั้น
มีด้วยกันทั่วทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ต.ค.๒๕๖๓