กาม โกรธ ริษยา

กาม โกรธ ริษยา
เหตุนำมาซึ่งทุกข์ภัย
ยิ่งหลงยิ่งติดใจ
มากเท่าไรภัยยิ่งมี
สติเหนี่ยวรั้งจิต
ให้ครุ่นคิดทำความดี
เมตตาและปรานี
ธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๓