ข่มโคให้กินหญ้า

ข่มโคให้กินหญ้า
ถึงแม้ว่าคิดหวังดี
แต่การทำอย่างนี้
ท่านว่ามีโทษและภัย
เพราะว่าสรรพสัตว์
ย่อมเคืองขัดในหัวใจ
เมื่อถูกผู้อื่นใด
ใช้กำลังบังคับตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ต.ค.๒๕๖๓