กาลเวลา

ท่านว่ากาลเวลา
คือนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่
สัตว์โลกทุกชั้นไป
ไม่มีใครจะหนีพ้น
ดังนั้น สิ่งภายนอก
ที่เกิดงอกออกจากตน
อย่าได้ไปหวังผล
ว่าจะมีความจีรัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ต.ค.๒๕๖๓