โลกมนุษย์

ถึงแม้โลกมนุษย์
นี้แสนสุดจะเปล่าเปลี่ยว
คนพาลนั้นคนเดียว
ยังเหลืออยู่คู่โลกา
แม้โลกเป็นเช่นนั้น
นักปราชญ์ท่านก็สอนว่า
เดียวดายเสียดีกว่า
อย่าคบหาคนพาลเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ต.ค.๒๕๖๓