กรรม

กรรมใดเมื่อทำไป
นำสุขให้แก่ชีวิต
กรรมนั้นเหล่าบัณฑิต
สอนให้คิดและให้ทำ
กรรมใดเมื่อทำไป
ส่งผลให้ทุกข์ระกำ
จิตใจยิ่งตกต่ำ
ท่านสอนว่าอย่าทำเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ต.ค.๒๕๖๓