สรรพสิ่ง

สรรพสิ่งท่านว่าไว้
ล้วนมีใจเป็นหัวหน้า
ถ้าใจนั้นแกร่งกล้า
มีปัญญานำหน้าไป
บรรดาอุปสรรค
แม้จะหนักขนาดไหน
หรือแม้จะยิ่งใหญ่
ก็แพ้ใจดวงนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ต.ค.๒๕๖๓