จิตใจเราจมอยู่กับสิ่งใด

จิตใจเราจมอยู่กับสิ่งใด

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

จิตใจเราจมอยู่กับสิ่งใด
ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็น
หรือรู้เห็น แต่ไม่คิดที่จะก้าวออกมา
ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปช่วยดึงออกมาได้
จมอยู่กับอะไร
จมอยู่กับความสุข
จมอยู่กับความทุกข์
จมอยู่กับความเป็นเรา เป็นเขา
แล้วก็วนเวียนไปมาอยู่แค่นี้

คนเราจะมีความสุขได้ง่ายๆ
ก็ตรงที่ไม่เอาใจไปฝากไว้กับใคร
หรือสิ่งใดๆ ใจที่ทำตามหน้าที่
แต่ก็เป็นอิสระจากหน้าที่ความเป็นอย่างนี้
คือใจที่มีความสุขเพราะไม่ถูกฉุดรั้งไว้กับสิ่งใด

โดย : ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒