กรรมชั่ว

กรรมชั่วแม้ผู้ทำ
จะสูงต่ำประการใด
นรกท่านว่าไว้
เป็นที่ไปไม่ต่างกัน
สูงต่ำเรื่องสมมุติ
สุดแต่ใครจะจัดสรรค์
แต่กรรมที่ทำนั้น
ให้ผลตามความเป็นจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ต.ค.๒๕๖๓