ทรัพย์ ยศและอำนาจ

ทรัพย์ ยศและอำนาจ
ผู้เป็นปราชญ์ท่านสอนไว้
ทำจิตให้หลงไหล
และนำภัยยิ่งใหญ่มา
เตมีโพธิสัตว์
ทรงรู้ชัดด้วยปัญญา
จึงทำเป็นใบ้บ้า
เพื่อเปลื้องตนให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ต.ค.๒๕๖๓