ทิฏฐิและมานะ

ทิฏฐิและมานะ
คำของพระท่านสอนว่า
เป็นตัวบังปัญญา
สร้างปัญหาให้บานปลาย
เห็นผิดและถือตัว
ธรรมฝ่ายชั่วอันเลวร้าย
แบ่งคนเป็นฝักฝ่าย
ถึงจองเวรเข่นฆ่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ต.ค.๒๕๖๓