อันว่าความอยากใหญ่

อันว่าความอยากใหญ่
คืออยากได้ลาภและยศ
ไม่คิดถึงเกณฑ์กฎ
ถูกหรือไม่อย่างไรกัน
อยากนี้เป็นเหตุให้
ธรรมวินัยเกิดผิดผัน
ผู้ทำตามอยากนั้น
ชื่อว่าออกไปนอกธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ย.๒๕๖๓