คนโลภ คนกระด้าง คนโง่ บัณฑิต

คนโลภพึงชนะใจด้วยใช้ทรัพย์
คนกระด้างด้วยคำนับและยกย่อง
คนโง่ด้วยให้ทำตามใจปอง
บัณฑิตต้องชนะใจด้วยใช้ธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ย.๒๕๖๓