สุจริตทุจริต

สุจริตแต่ว่าไม่สามารถ
ชาญฉลาดแต่มาทุจริต
โบราณว่าบุคคลสองชนิด
อย่าได้คิดเชิดชูเป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓