สมาธิท่านว่าไว้

สมาธิท่านว่าไว้
คือจิตใจที่เด็ดเดี่ยว
แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว
ในความดีที่หวังไว้
ความกลัวความฟุ้งซ่าน
ความเกียจคร้านความหวั่นไหว
ไม่มีในหัวใจ
ทำอะไรก็สมปอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓