ทรัพย์สมบัติ

ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในแดนโลก
นำทั้งเคราะห์ทั้งโชคเอามาให้
ทรัพย์คือศีลผิดกับทรัพย์อื่นใด
นำแต่ความปลอดภัยมาถ่ายเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ย.๒๕๖๓