ความเจ็บไข้

คิดถึงความเจ็บไข้
อันโรคภัยนำเข้ามา
ช่วยให้เกิดปัญญา
คิดคุ้มครองป้องกันตน
และรู้ธรรมดา
ว่าเกิดมาแล้วทุกคน
ล้วนแต่หนีไม่พ้น
ความเจ็บไข้ไปได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ย.๒๕๖๓