คิดถึงความตาย

การคิดถึงความตาย
ว่าสุดท้ายแล้วทุกคน
มั่งมีหรือยากจน
ล้วนไม่พ้นจากความตาย
เมายศเมาอำนาจ
และเมาชาติเคยมากมาย
ก็อาจจะสูญหาย
หรือบรรเทาเบาบางลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ย.๒๕๖๓