ความพลัดพราก

อันว่าความพลัดพราก
คือการจากคนรักใคร่
และจากของชอบใจ
เป็นเรื่องแท้และแน่นอน
ต่างกันแต่เพียงว่า
เขาหนีหน้าเราไปก่อน
หรือเราต้องจำจร
รีบหนีหน้าลาเขาไป
รู้ซึ้งความจริงนี้
ย่อมไม่มีความทุกข์ใจ
เมื่อคน-ของรักใคร่
ต้องพลัดพรากไปจากตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ย.๒๕๖๓