คิดถึงกรรมชั่ว ดี

คิดถึงกรรมชั่ว-ดี
ว่ากรรมนี้จำแนกสัตว์
ให้เจริญและวิบัติ
เกิดผิดแผกแตกต่างกัน
วิบัติเกิดกับตัว
เพราะกรรมชั่วมาจัดสรรค์
ส่วนความเจริญนั้น
เกิดจากกรรมที่ทำดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ย.๒๕๖๓