เพราะมีความอยากได้

พระเทพมหาเจติยาจารย์

เพราะมีความอยากได้
จึงทำให้คิดว่าตน
เป็นคนที่ยากจน
ต้องดิ้นรนไปใฝ่หา
ผู้ดับความอยากได้
มิเหลือในจิตวิญญาณ์
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ผู้มั่งมีที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ย.๒๕๖๓