เห็นยาวดีกว่าสั้น

เห็นยาวดีกว่าสั้น
ความเห็นนั้นท่านว่าผิด
ไม่ควรนำมาคิด
แต่ควรดับเสียฉับพลัน
จองเวรชื่อเห็นยาว
สร้างปวดร้าวให้แก่กัน
ดับเวรชื่อเห็นสั้น
นำสุขใจให้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ย.๒๕๖๓