เมื่อเราถูกเขาด่า

เมื่อเราถูกเขาด่า
พระสอนว่าอย่าโกรธเขา
ให้ตรวจดูตัวเรา
กับคำเขาที่ด่ามา
ไม่จริงจงชี้แจง
เร่งแถลงอย่ารอช้า
ถ้าจริงดังเขาว่า
รีบแก้ไขในทันที
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓