มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
มีความคิดเป็นของตน
ต่างคนมีเหตุผล
มองบางอย่างต่างกันไป
เหตุผลคือความคิด
ถูกและผิดอาจเป็นได้
ฉะนั้น อย่าโกรธใคร
ที่เขาไม่คิดเหมือนเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ย.๒๕๖๓