อคติ

พวกพ้องและเงินตรา
ตัวนำพาความดำริ
ไปสู่อคติ
คือความคิดอันผิดธรรม
อคติพระสอนไว้
หากใจใครถูกครอบงำ
จักเกิดความความมืดดำ
ไม่เห็นธรรมคือความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๓