สุนัขจนตรอก

สุนัขโบราณว่า
อย่าไล่ล่าให้จนตรอก
เพราะเมื่อหมดทางออก
จะหันหน้ามาสู้ตาย
มนุษย์ก็อย่างนั้น
อย่าทำกันอย่างโหดร้าย
ล้างผลาญและทำลาย
จนไม่มีที่ให้ยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓