ความดีของชีวิต

ความดีของชีวิต
อย่าไปคิดหาที่ไหน
ไม่คิดเบียดเบียนใคร
มีน้ำใจเอื้ออารีย์
อีกหนึ่งพยายาม
เพียรทำตามซึ่งหน้าที่
ทำได้สามอย่างนี้
เป็นคนดีได้ถมไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ธ.ค.๒๕๖๓