เท่าเทียมและเป็นธรรม

เท่าเทียมและเป็นธรรม
คือเหตุนำสันติสุข
ดับเพลิงที่ลามลุก
เข้าเผาไหม้จิตใจคน
สังคมจักร่มเย็น
ดับทุกข์เข็ญทุกแห่งหน
นั้นจำต้องเริ่มต้น
ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ธ.ค.๒๕๖๓