วันพ่อ

วันพ่อจะสุขศานต์
อยู่ที่การประพฤติธรรม
คือคุณอันเลิศล้ำ
สมกับคำว่าผู้ใหญ่
เมตตา กรุณา
มุทิตาประจำใจ
ยุติธรรมมั่นคงไว้
เป็นผู้ใหญ่ได้สมจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ธ.ค.๒๕๖๓