เพราะมีธรรม

กิน กาม นอนหลับกับกลัวภัย
เป็นวิสัยสรรพสัตว์ถูกจัดไว้
ฝ่ายมนุษย์มีค่ากว่าสัตว์ใด
เพราะมีธรรมมั่นไว้ในดวงมาน
หากมนุษย์ไร้ธรรมประจำจิต
ไหนจะผิดจากสัตว์ดิรัจฉาน
ทำพูดคิดเพียงชั้นสัญชาตญาณ
ไม่มีการรู้ซึ้งถึงชั่วดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ธ.ค.๒๕๖๓