คนโง่คนฉลาดคนขี้ขลาดคนกล้า

คนโง่กับคนฉลาด
คนขี้ขลาดกับคนกล้า
ได้รับการบูชา
และศรัทธาเท่าเทียมกัน
โบราณท่านสอนไว้
สังคมใดเป็นเช่นนั้น
แม้อยู่เป็นกัปกัลป์
ไม่มีวันพัฒนา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ธ.ค.๒๕๖๓