กระจกเครื่องส่องหน้า

กระจกเครื่องส่องหน้า
จำต้องหามาไว้ใช้
เพราะตาแม้อยู่ใกล้
ก็มองไม่เห็นหน้าเรา
บุคคลผู้เห็นต่าง
เปรียบเหมือนอย่างกระจกเงา
บางครั้งต้องใช้เขา
ช่วยเตือนจิตสะกิดใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ธ.ค.๒๕๖๓