เพื่อนยามยาก

ยามยากได้เห็นหน้า
ยามภัยมาไม่ทิ้งกัน
ปราชญ์ว่าเพื่อนอย่างนั้น
หาไม่ง่ายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.พ.๒๕๖๒