ให้กบคบกับงู

ให้กบคบกับงู
หวังให้อยู่กันยาวนาน
โดยกบเป็นอาหาร
และให้งูเป็นผู้กิน
มิตรภาพของสองสัตว์
ย่อมวิบัติและสุดสิ้น
อย่าได้ไปถวิล
ว่าจะมีความจีรัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๓