ความเท่าเทียมที่อยากได้

อันความรู้สินทรัพย์กับความดี
คนย่อมมีเหลื่อมล้ำตามวิสัย
ความเท่าเทียมที่คนเขาอยากได้
นั้นมุ่งไปตรงที่ยุติธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๓