ดวงตาที่เห็นธรรม

ดวงตาที่เห็นธรรม
คือเครื่องนำทางชีวิต
ให้เลิกความยึดติด
กับความคิดเห็นแก่ตัว
ผู้ได้ดวงตานี้
จะไม่มีความคิดชั่ว
จิตใจหายมืดมัว
นำพาตนพ้นอบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓