รักศัตรูของเธอ

ธรรมะรับรุ่งอรุณ…

รักศัตรูของเธอ

รักศัตรูของเธอ

เมื่อเรามองอย่างลึกซึ้งมายังความโกรธของเรา
เราจะเห็นว่า คนที่เราเรียกว่า “ศัตรู” ก็กำลังเป็นทุกข์
เพราะเขาเป็นทุกข์มากขนาดนั้น
ความทุกข์จึงแผ่กระจายมาถึงเราและคนอื่นๆ

เมื่อเรารับรู้ว่าใครคนหนึ่งกำลังเป็นทุกข์
ก็เป็นการง่ายที่จะยอมรับเขาและมีความกรุณา
นี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกว่า “จงรักศัตรูของเธอ”

รัก หมายถึง ความสามารถที่จะโอบอุ้มผู้อื่นด้วยความกรุณา
สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อเห็นว่าคนเหล่านั้นกำลังเป็นทุกข์
และจำเป็นต้องได้รับความกรุณาจากเรา
ไม่ใช่ความโกรธเคืองของเรา

เมื่อเรามีความสามารถที่จะรักศัตรูของเรา
คนผู้นั้นก็จะไม่ใช่ศัตรูของเราอีกต่อไป
ความคิดที่ว่าเรามีศัตรูจะหายไป
เพราะถูกแทนที่ด้วยการเห็นคนผู้ซึ่งกำลังเป็นทุกข์
และต้องการความกรุณาจากพวกเรา

บางครั้งมันง่ายมาก อาจจะง่ายเกินกว่าที่เธอจะคาดคิด
สิ่งสำคัญก็คือการฝึกปฏิบัติเพื่อจะมองอย่างลึกซึ้ง

โดย : พระอาจารย์นัท ฮันห์
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒