อารมณ์

อารมณ์นักปราชญ์ว่า
ร้ายยิ่งกว่ามวลยาพิษ
เพราะอาจฆ่าชีวิต
โดยเพียงคิดไม่ต้องกิน
ควบคุมอารมณ์ได้
ทำจิตใจเหมือนแผ่นดิน
ความทุกข์แม้ทั้งสิ้น
ย่อมพ้นไปจากใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๓