สามสิบเอ็ดธันวาห้าหกสาม

สามสิบเอ็ดธันวาห้าหกสาม
วันก้าวข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่
ทั้งความทุกข์ความโศกทั้งโรคภัย
ความขุ่นข้องหมองใจในดวงจินต์
ขอฝากสิ่งเหล่านี้กับปีเก่า
โปรดนำเอาเขาไปให้หมดสิ้น
มิต้องเหลือซากไว้ในแผ่นดิน
ทุกฐานถิ่นเอาไปให้หมดเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๓