ถึงปีใหม่ย่างมาห้าหกสี่

ถึงปีใหม่ย่างมาห้าหกสี่
ขอให้มีสุขสันต์กันถ้วนหน้า
ทั้งยศศักดิ์เงินทองเนืองนองมา
ไทยประชารู้รักสามัคคี
ใจเข้มแข็งองอาจการ์ดไม่ตก
ไม่ตระหนกแต่ตระหนักรักหน้าที่
พร้อมร่วมแรงร่วมใจสู้ไพรี
ล้างชีวีโควิดให้ปลิดปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ม.ค.๒๕๖๔