จำนวนวันปีใหม่ที่ได้มา

จำนวนวันปีใหม่ที่ได้มา
สามร้อยหกสิบห้าท่านว่าไว้
อย่าประมาทมัวเมาหลงเขลาใจ
โปรดรีบนำมาใช้ในทางดี
ทั้งการงานการศึกษาการอาชีพ
จงเร่งรีบทำไปให้เร็วรี่
อีกหนึ่งนั้นท่านว่าบารมี
อย่าหน่ายหนีสร้างไว้ให้ทุกวัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ม.ค.๒๕๖๔