โลกมนุษย์เรานี้มีสุขทุกข์

 โลกมนุษย์เรานี้มีสุขทุกข์
ไปตามยุคตามกาลท่านว่าไว้
เปรียบเหมือนเรือใหญ่น้อยล่องลอยไป
ในทะเลกว้างใหญ่ไกลสุดตา
บางครั้งเจอคลื่นลมโหมกระหน่ำ
บ้างจมคว่ำบ้างอกสั่นขวัญผวา
บางครั้งคลื่นลมใหญ่ไม่เกิดมา
ชาวนาวาราบรื่นชื่นอารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๓