สังคมเกิดคับขัน

 สังคมเกิดคับขัน
เวลานั้นท่านสอนว่า
จำเป็นที่ต้องหา
คนหาญกล้ามาทำการ
คนที่มีปัญญา
แต่ทว่าไม่กล้าหาญ
ยากนักจักช่วยงาน
ให้พ้นผ่านจากผองภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๓