มนุษย์นักปราชญ์

 มนุษย์นักปราชญ์จัด
ว่าเป็นสัตว์สุดประเสริฐ
แต่ใช่จะล้ำเลิศ
เพียงเพราะเกิดมาเป็นคน
พวกเขานั้นดีได้
ก็เพราะใช้ความฝึกฝน
พากเพียรอบรมตน
ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๓